Missionair werk

Verschillende gemeenteleden zijn betrokken bij missionair en/of diaconaal werk, zoals Stichting Gave,  Leger des Heils, Meet-inn Ede en gevangeniswerk. Als gemeente zijn we aangesloten bij Missionair Beraad Ede en Diaconaal Platform Ede. Diverse gemeenteleden zijn actief (of actief geweest) in de zending. We ondersteunen diverse missionair werkers en zendelingen in binnen- en buitenland, o.a. Roeli Elbers (Noorwegen), Peter & Annemarie Maris (Albanie) en het Matunkha Centrum in Malawi (waar onze gemeenteleden Bert & Mathilde Nanninga bij betrokken zijn geweest). Vanuit onze gemeente ondersteunen we een voorgangersechtpaar uit Roemenië, waar ook regelmatig kleding voor wordt ingezameld. Ook is er een warme band met de hulporganisatie Compassion: veel gemeenteleden hebben een sponsorkind en vanuit de kinderclubs wordt Elisa uit Oeganda ondersteund.