Activiteiten

Gebedsavond
De gemeentelijke gebedsavond (‘bidstond’) wordt gehouden op woensdagavond en is de bedoeld voor de hele gemeente. Op de gebedsavond is er plaats voor voorbede voor de gemeente en gemeenteleden, voor zending en evangelisatie, en voor Ede, het land en de situatie in de wereld. De gebedsavond vindt iedere twee weken – in de oneven weken – plaats bij iemand thuis. De inloop is om 19.45 uur met koffie, aanvang om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.15u.

Kringen
Binnen de gemeente zijn er verschillende (soorten) kringen. Kringen zijn een essentieel onderdeel van de gemeente en ieder lid van de gemeente maakt deel uit van (een vorm) een kring. Binnen de kringen moedigen we elkaar aan om trouw te zijn in het volgen van de Here Jezus. Er is ruimte voor ontmoeting, bijbelstudie, gebed en primaire pastorale zorg. Er zijn mannen- en vrouwenkringen en gemengde kringen. Iedere kring kiest in onderling overleg hoe ze de kring vormgeven: door Bijbelstudie, onderling gesprek naar aanleiding van bijbelstudiemateriaal of een thematisch boekje of door elkaar steeds persoonlijk te bevragen op het concreet volgen van de Here Jezus (discipelschap).

Wie zich bij onze gemeente voegt, kan op basis van dag en persoonlijke voorkeur kiezen van welke kring hij of zij onderdeel wordt.