Geschiedenis

De Vergadering van gelovigen in Ede is ontstaan in 1999 en voortgekomen uit de Vergadering in Veenendaal. Aanleiding was het feit dat er veel mensen in Ede en omstreken woonden, waar nog geen Vergadering was.

De samenkomsten begonnen in de Beatrix school. De kerken in Ede werden schriftelijk op de hoogte gebracht van de geboorte van een nieuwe ‘vergadering van gelovigen’.

Na een periode van getalsmatige groei werd omgezien naar een ruimere locatie. De Paasbergschool bleek een geschikte opvolger en in de aula van deze school werd in juli 2006 de eerste zondagse samenkomst gehouden. Tot op heden wordt deze locatie gebruikt voor de zondags diensten.