Welkom

Welkom op de site van de Vergadering van gelovigen Ede.

We zijn een jonge, informele en op Jezus Christus gerichte geloofsgemeenschap in Ede. Wekelijks komen we op zondag samen in de Paasbergschool in Ede om God te aanbidden, de Here Jezus te danken voor wat Hij voor ons heeft gedaan en door Gods Woord aangespoord te worden om Jezus te volgen in ons leven. We willen elkaar van harte liefhebben en elkaar helpen om steeds meer op Jezus Christus te gaan lijken. We willen ook graag de liefde van God doorgeven aan en bewogen zijn met mensen die Hem niet kennen of in nood verkeren.

Ken je Jezus nog niet, maar wil je Hem wel leren kennen? Neem contact met ons op voor een gesprek of kijk op IkzoekGod.nl.

Van harte welkom bij één van onze activiteiten! Kom gerust eens langs op zondagmorgen om 10 uur, in de Paasbergschool.

Zondagse dienst

De zondagse diensten zijn voor ons een moment in de week om God en elkaar te ontmoeten. We prijzen en aanbidden God, we danken de Here Jezus voor wat Hij voor ons heeft gedaan en we vragen Hem om ons te vervullen met Zijn Geest. We worden bemoedigd en aangespoord door Gods Woord, door de gebeden, door de viering van het avondmaal, door de liederen die we zingen en door de onderlinge gesprekken. Onze diensten worden getypeerd door de vrijmoedige inbreng van gemeenteleden (1 Kor. 14).We beseffen dat de zondagse dienst niet los staat van de rest van de week. De zondag is de eerste dag van de week: we mogen vanuit de rust die God geeft en in de kracht van de Heilige Geest uitgaan om Hem te dienen en Zijn Koninkrijk gestalte te geven. Tijdens de diensten spreken we dan ook het verlangen uit om meer op Hem te gaan lijken.

Eredienst
Elke zondagochtend ontmoeten we elkaar in de Paasbergschool. De eredienst begint om 10.00u. We starten met een openingswoord, het voorstellen van eventuele gasten en de collectes. Omdat onze gemeente veel kinderen telt, is er iedere zondag na de opening de ‘Kiddzing’, een moment voor alle kinderen met liedjes, een verhaaltje en gebed voor de kinderen die jarig zijn geweest. Rond 10.15u gaan de jongste kinderen naar de crèche en wordt de dienst vervolgd. Iedere aanwezige gelovige die een lied, een gebed, een tekst of een getuigenis op zijn hart heeft mag dit uitspreken of opgeven. Wij zingen uit de liedbundels Opwekkingsliederen en Geestelijke Liederen. De liederen worden geprojecteerd. We vieren elke week avondmaal om te getuigen van de dood en de opstanding van Jezus Christus. De eredienst duurt tot ongeveer 10.45u en dan gaan de basisschoolkinderen naar de clubs.

Prediking
Van 10.45u tot ongeveer 11.30u is er ruimte voor de prediking. God wil door de Heilige Geest tot ons spreken door (de uitleg van) Zijn Woord. We willen luisteren naar wat God zegt en doen wat hij in ons werkt. Eén zondag in de maand is er een interne spreker ingepland om iets te delen uit Gods woord en eveneens één keer per maand is er een externe spreker gevraagd om in onze gemeente te spreken. De overige twee zondagen is er vrije prediking.

Ontmoeting
Als afsluiting van de dienst is er gelegenheid voor een kop koffie/thee en onderling contact.

Kinderen en tieners

We zijn als gemeente gezegend met veel jeugd, momenteel ongeveer 50 kinderen onder de 12 jaar plus zo’n 15 tieners tot 18 jaar, in totaal ruim een derde van de gemeente. Voor jonge kinderen is er tijdens de zondagse dienst opvang: tijdens de hele dienst is er crèche (voor 0-2 jaar en 2-4 jaar). Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn er tijdens de tweede helft van de dienst clubs waar ze optrekken met leeftijdsgenootjes en op eigen niveau bijbels onderwijs ontvangen. Het is onze wens dat alle belangrijke Bijbelse thema’s behandeld worden bij het doorlopen van de clubs.

Crèches
Er is een crèche voor baby’s en dreumesen van 0-2 jaar en voor peuters van 2-4 jaar. Kinderen kunnen direct aan het begin van de dienst hier gebracht worden. De peuters gaan eerst nog mee naar de dienst om de Kidzzing bij te wonen, waarna ze naar hun crèche kunnen. De baby’s kunnen lekker spelen op het kleed met het speelgoed en met de leiding. De peuters kunnen lekker spelen in alle speelhoeken van de peuterspeelzaal, ze mogen ook puzzelen, er is mogelijk tot knutselen, boekjes lezen… Bij goed weer kunnen de kinderen ook buiten spelen. Ook hier is er een eet-, drink en verschoningsmoment (graag zelf eten/ drinken/ verschoningsspullen meenemen). Ze krijgen, zo nodig, wat te eten en/of drinken en een schone luier (eten/ drinken/ verschoningsspullen graag zelf meenemen).

Clubs
De clubs beginnen na de eredienst (meestal zo rond 10.45u) en duurt tot het eind van de dienst. We beginnen op de club met limonade drinken en nemen de tijd om met elkaar bij te kletsen. Daarna bidden we met elkaar en lezen we uit de Bijbel. We praten door over het onderwerp, doen een spel of we maken iets met elkaar. We gebruiken hierbij het materiaal van het HGJB- Kinderwerk. Daarbij komen een heleboel thema’s aan de orde, zoals: Leven met God en volgen van Jezus, Bidden en Bijbellezen, Gemeente-zijn, Vieren en aanbidden, Wie ontmoet ik in de Bijbel? De kinderen komen zelf naar de ouders toe zodra de dienst is afgelopen.

  • De Schaapskooi is voor kinderen van 4-6 jaar.
  • De Leeuwenkuil is voor kinderen van 6-9 jaar.
  • Het Vossenhol is voor kinderen van 9-12 jaar.

Tieners
Voor het tienerwerk werken we samen met de het jongerenwerk van de Edese baptistengemeente ‘Op Doortocht’. Er zijn drie jongerengroepen: 12-14 jaar, 15-18 jaar en 18-23 jaar. Vanuit de gemeente is de tienerleiding betrokken bij deze groepen.

Activiteiten

Gebedsuur
Het gemeentelijke gebedsuur (‘bidstond’) wordt gehouden op maandagavond en is bedoeld voor de hele gemeente. Op de gebedsavond is er plaats voor voorbede voor de gemeente en gemeenteleden, voor zending en evangelisatie, voor Ede, het land en de situatie in de wereld. De gebedsavond vindt iedere maandagavond plaats in de Paasbergschool. De inloop is om 19.15 uur met koffie, aanvang om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 20.30u. Ook kan het gebedsuur online worden gevolgd (inloggegevens kunnen worden opgevraagd).

Kringen
Binnen de gemeente zijn er verschillende (soorten) kringen. Kringen zijn een essentieel onderdeel van de gemeente en ieder lid van de gemeente maakt deel uit van (een vorm) een kring. Binnen de kringen moedigen we elkaar aan om trouw te zijn in het volgen van de Here Jezus. Er is ruimte voor ontmoeting, bijbelstudie, gebed en primaire pastorale zorg. Er zijn mannen- en vrouwenkringen en gemengde kringen. Iedere kring kiest in onderling overleg hoe ze de kring vormgeven: door Bijbelstudie, onderling gesprek naar aanleiding van bijbelstudiemateriaal of een thematisch boekje of door elkaar steeds persoonlijk te bevragen op het concreet volgen van de Here Jezus (discipelschap).

Wie zich bij onze gemeente voegt, kan op basis van dag en persoonlijke voorkeur kiezen van welke kring hij of zij onderdeel wordt.

Alpha Youth
Zin in een avontuur? Klaar om te ontdekken wat je nog niet weet? Doe dan mee met Alpha Youth! Alpha Youth is de place to be voor al jouw vragen over het leven, geloof en God.

Klik op deze link om naar onze Yout Alpha pagina te gaan: https://www.vergaderingede.net/alpha-youth/

Contact

Locatie (zie het kaartje hieronder):
Vergadering van gelovigen Ede
Paasbergschool
Kleefsehoek 1a
6711 SP Ede

Contactpersoon:
Peter van de Giessen
Dijkgraaf 9
6721NJ Bennekom

Tel: 06-23594650

Mail: Vergadering.ede@gmail.com

ANBI
Het beheer van geld en middelen van Vergadering van gelovigen Ede is ondergebracht in een stichting. Deze stichting draagt de naam Stichting Beheer Vergadering Van Gelovigen Ede en is gevestigd te Ede. De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 09133731.

Meer ANBI-informatie is te vinden op de website van Vvg – zakelijke dienstverlening.