Zondagse dienst

De zondagse diensten zijn voor ons een moment in de week om God en elkaar te ontmoeten. We prijzen en aanbidden God, we danken de Here Jezus voor wat Hij voor ons heeft gedaan en we vragen Hem om ons te vervullen met Zijn Geest. We worden bemoedigd en aangespoord door Gods Woord, door de gebeden, door de viering van het avondmaal, door de liederen die we zingen en door de onderlinge gesprekken. Onze diensten worden getypeerd door de vrijmoedige inbreng van gemeenteleden (1 Kor. 14).We beseffen dat de zondagse dienst niet los staat van de rest van de week. De zondag is de eerste dag van de week: we mogen vanuit de rust die God geeft en in de kracht van de Heilige Geest uitgaan om Hem te dienen en Zijn Koninkrijk gestalte te geven. Tijdens de diensten spreken we dan ook het verlangen uit om meer op Hem te gaan lijken.

Eredienst
Elke zondagochtend ontmoeten we elkaar in de Paasbergschool. De eredienst begint om 10.00u. We starten met een openingswoord, het voorstellen van eventuele gasten en de collectes. Omdat onze gemeente veel kinderen telt, is er iedere zondag na de opening de ‘Kiddzing’, een moment voor alle kinderen met liedjes, een verhaaltje en gebed voor de kinderen die jarig zijn geweest. Rond 10.15u gaan de jongste kinderen naar de crèche en wordt de dienst vervolgd. Iedere aanwezige gelovige die een lied, een gebed, een tekst of een getuigenis op zijn hart heeft mag dit uitspreken of opgeven. Wij zingen uit de liedbundels Opwekkingsliederen en Geestelijke Liederen. De liederen worden geprojecteerd. We vieren elke week avondmaal om te getuigen van de dood en de opstanding van Jezus Christus. De eredienst duurt tot ongeveer 10.45u en dan gaan de basisschoolkinderen naar de clubs.

Prediking
Van 10.45u tot ongeveer 11.30u is er ruimte voor de prediking. God wil door de Heilige Geest tot ons spreken door (de uitleg van) Zijn Woord. We willen luisteren naar wat God zegt en doen wat hij in ons werkt. Eén zondag in de maand is er een interne spreker ingepland om iets te delen uit Gods woord en eveneens één keer per maand is er een externe spreker gevraagd om in onze gemeente te spreken. De overige twee zondagen is er vrije prediking.

Ontmoeting
Als afsluiting van de dienst is er gelegenheid voor een kop koffie/thee en onderling contact.