Vrijmoedigheid

Diensten in de Vergadering van gelovigen worden getypeerd door de vrijmoedige inbreng van gemeenteleden (1 Kor. 14). We geloven in het priesterschap van alle gelovigen (1 Petr. 2). We hebben daarom geen aangestelde voorganger en is geen vooraf bepaalde liturgie. Dat neemt niet weg dat er gewoontes zijn die de orde van de dienst vormgeven. Ons verlangen is om tijdens de diensten open te staan voor de leiding van de Heilige Geest. Wij geloven in de onmisbare leiding van de Heilige Geest, zowel tijdens de dienst als in ons persoonlijk leven. Daarbij past persoonlijke toewijding en serieuze voorbereiding door het lezen en bestuderen van de Bijbel, het Woord van God. Ook het – in gebed – openstaan voor Gods stem is onmisbaar om Hem door ons heen te kunnen laten spreken. Wij willen met elkaar onze relatie met God de Vader en met Jezus Christus vorm geven en beleven.