Over ons

Het fundament van ons christen-zijn (en daarmee voor ons gemeente-zijn) is de wetenschap dat God ons gemaakt heeft voor Zichzelf, dat Hij alleen te kennen en te eren is door een levende relatie met Jezus Christus Zijn Zoon als gevolg van een wedergeboorte door Gods Heilige Geest.

We geloven in:

  • De drie-enig God: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
  • Verlossing en bevrijding door Christus Jezus en Hij alleen
  • Het onderwijs over Hem van de apostelen en profeten
  • De Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God

Het doel van de gemeente is:

  • God grootmaken en van Hem genieten in eeuwigheid
  • Gelovigen toerusten tot dienstbetoon tot opbouw van de gemeente
  • De veelkleurige wijsheid Gods bekend maken aan overheden en machten
  • Licht en Zout zijn, Gods Koninkrijk zoekende
  • Getuigen van Jezus zijn in Woord en Daad, door de kracht van de Heilige Geest in de wereld waarin wij leven.

Zie ook: