Kinderen en tieners

We zijn als gemeente gezegend met veel jeugd, momenteel ongeveer 50 kinderen onder de 12 jaar plus zo’n 15 tieners tot 18 jaar, in totaal ruim een derde van de gemeente. Voor jonge kinderen is er tijdens de zondagse dienst opvang: tijdens de hele dienst is er crèche (voor 0-2 jaar en 2-4 jaar). Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn er tijdens de tweede helft van de dienst clubs waar ze optrekken met leeftijdsgenootjes en op eigen niveau bijbels onderwijs ontvangen. Het is onze wens dat alle belangrijke Bijbelse thema’s behandeld worden bij het doorlopen van de clubs.

Crèches
Er is een crèche voor baby’s en dreumesen van 0-2 jaar en voor peuters van 2-4 jaar. Kinderen kunnen direct aan het begin van de dienst hier gebracht worden. De peuters gaan eerst nog mee naar de dienst om de Kidzzing bij te wonen, waarna ze naar hun crèche kunnen. De baby’s kunnen lekker spelen op het kleed met het speelgoed en met de leiding. De peuters kunnen lekker spelen in alle speelhoeken van de peuterspeelzaal, ze mogen ook puzzelen, er is mogelijk tot knutselen, boekjes lezen… Bij goed weer kunnen de kinderen ook buiten spelen. Ook hier is er een eet-, drink en verschoningsmoment (graag zelf eten/ drinken/ verschoningsspullen meenemen). Ze krijgen, zo nodig, wat te eten en/of drinken en een schone luier (eten/ drinken/ verschoningsspullen graag zelf meenemen).

Clubs
De clubs beginnen na de eredienst (meestal zo rond 10.45u) en duurt tot het eind van de dienst. We beginnen op de club met limonade drinken en nemen de tijd om met elkaar bij te kletsen. Daarna bidden we met elkaar en lezen we uit de Bijbel. We praten door over het onderwerp, doen een spel of we maken iets met elkaar. We gebruiken hierbij het materiaal van het HGJB- Kinderwerk. Daarbij komen een heleboel thema’s aan de orde, zoals: Leven met God en volgen van Jezus, Bidden en Bijbellezen, Gemeente-zijn, Vieren en aanbidden, Wie ontmoet ik in de Bijbel? De kinderen komen zelf naar de ouders toe zodra de dienst is afgelopen.

  • De Schaapskooi is voor kinderen van 4-6 jaar.
  • De Leeuwenkuil is voor kinderen van 6-9 jaar.
  • Het Vossenhol is voor kinderen van 9-12 jaar.

Tieners
Voor het tienerwerk werken we samen met de het jongerenwerk van de Edese baptistengemeente ‘Op Doortocht’. Er zijn drie jongerengroepen: 12-14 jaar, 15-18 jaar en 18-23 jaar. Vanuit de gemeente is de tienerleiding betrokken bij deze groepen.